Gastouders

Waarom werken als gastouder?

Werkt u graag met kinderen, in uw eigen omgeving, waarbij u zelf de vrijheid heeft om te bepalen hoe u uw opvang inricht? Dan is werken als gastouder misschien iets voor u!
Het gastouderschap is daarbij ideaal te combineren met een eigen (jong) gezin.

Kwaliteitseisen

Om als erkend gastouder te mogen werken dient u aan verschillende (wettelijke gestelde) voorwaarden te voldoen:

 • U bent in het bezit van een geschikt diploma of certificaat.
  In de diplomalijst kunt u zien of uw diploma geldig is om gastouder te worden.
 • U heeft een geregistreerd en geldig ehbo-certificaat dat is gericht op kinderen.
 • U heeft een verklaring omtrent gedrag. Dit geldt ook voor uw huisgenoten, vrijwilligers en stagiaires als zij 18 jaar of ouder zijn.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U spreekt Nederlands of een erkende streektaal.
 • U staat geregistreerd in het Landelijk Register voor Kinderopvang (LRK).
  Indien u nog niet bent geregistreerd kan One of a Kind deze registratie voor u aanvragen.
 • Een door One of a Kind uitgevoerde risico-inventarisatie van de opvanglocatie.
 • Kennis van het pedagogisch beleid en de meldcode kindermishandeling en bereidheid hiernaar te handelen.

Wat vraagt One of a Kind nog meer van u?

One of a Kind streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang.
Daarom wordt er van gastouders die zich bij ons willen aansluiten nog iets meer verwacht:

 • Bereidheid om bij te scholen
  Wij ondersteunen onze gastouders hierbij door het aanbieden van diverse trainingen en cursussen.
 • Bereidheid tot zelfontwikkeling en zelfevaluatie
  One of a Kind verwacht van haar gastouders dat zij kritisch blijven op de eigen opvang en de eigen ontwikkeling.
 • Goede communcatieve vaardigheden
  Uiteraard moet een gastouder goed kunnen communiceren met kinderen en daarbij in staat zijn aan te sluiten op het niveau en de belevingswereld van het kind.
 • Een wederzijds goed gevoel
  Vertrouwen en een prettige onderlinge samenwerking tussen gastouder, ouder én gastouderbureau zijn belangrijk om de opvang optimaal te laten verlopen.
  Ons ‘gevoel’ bij een gastouder moet daarom goed zijn, net zoals u als gastouder een goed gevoel bij One of a Kind moet hebben.

Wat doet One of a Kind voor u?

Om te beginnen zorgt One of a Kind ervoor dat u als gastouder aan alle wettelijke eisen voldoet om professionele opvang te kunnen en mogen verzorgen. Ook uw opvanglocatie wordt door ons gecontroleerd op veiligheid en hygiëne.
Daarnaast hebben wij een kassiersfunctie. Dit houdt in dat de betaling door uw ouders via ons verloopt. Wij zorgen ervoor dat u op tijd wordt uitbetaald.
Dankzij ons zeer complete registratiesysteem is het invoeren en bijhouden van uw (uren)administratie heel eenvoudig.
Verder houden wij u op de hoogte van de wet- en regelgeving, bieden wij interessante trainingen en workshops aan en kunt u altijd terecht met vragen of voor ondersteuning en advies.

Hoe vind ik gastkinderen?

Gastouders die al wat langer opvangen vinden vaak nieuwe gastkinderen door mond-tot-mondreclame van (oud-)klanten of doordat zij bekend zijn geraakt in hun buurt. Voor nieuwe gastouders kan het een spannende uitdaging zijn om hun opvang te starten en vol te krijgen.
One of a Kind helpt zowel bestaande als nieuwe gastouders bij het zoeken naar gastkinderen.

Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek bij u thuis vertellen wij u graag meer over onze visie en werkwijze en horen wij net zo graag wat uw ideeën over gastouderopvang zijn.
Ook inventariseren we samen welke opvang u kunt en wilt bieden.
Deze kennismaking is uiteraard kosteloos en vrijblijvend, net zoals verdere bemiddeling en begeleiding voor u als gastouder altijd gratis is.
Na deze kennismaking kunnen wij voor u gaan zoeken naar gastkinderen en stellen wij u voor aan ouders die bij u in de buurt naar opvang op zoek zijn.
Daarnaast geven wij u tips en advies wat u zelf kunt doen om uw opvang vol te krijgen.

Hoeveel gastkinderen mag u opvangen?

Als gastouder mag u maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen.
Daarvan mogen er maximaal 5 jonger dan 4 jaar zijn, 4 jonger dan 2 jaar en 2 jonger dan een jaar.
Eigen kinderen van de gastouder die nog geen 10 jaar zijn worden hierbij ook meegerekend.

Uw inkomsten

Gastouders die met ons samenwerken zijn zelfstandig of zelfstandig ondernemer.
U bepaalt dus zelf uw tarief.
De meeste gastouders hanteren een uurtarief tussen de €4,50 en €5,75 per kind per uur.
One of a Kind adviseert haar gastouders in 2018 een uurtarief van €5,00 aan te houden.

Gastoudercommissie

Gastouderbureau One of a Kind streeft naar een zo goed mogelijke kinderopvang.
Daarom laten wij onze gastouders graag met ons meedenken.
Als lid van de gastoudercommissie vertegenwoordigt en adviseert u de gastouders die zijn aangesloten bij ons bureau.
Vanuit uw eigen invalshoek, kennis en ervaring kunt u meedenken en meebeslissen over onder andere (uitvoering van) het beleid, het cursusaanbod, verdere professionalisering van gastouders en de gastouderopvang in het algemeen, het opvangtarief, en spel- en ontwikkelactiviteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen.
De gastoudercommissie vergadert enkele keren per jaar samen met de houder van One of a Kind.