Inspraak en meedenken

Gastouderbureau One of a Kind streeft naar een zo goed mogelijke kinderopvang. Daarom werken wij graag samen met ouders en gastouders. Zij kunnen vanuit hun eigen invalshoek, kennis en ervaring meedenken over onder andere (uitvoering van) het beleid, het cursusaanbod, verdere professionalisering van gastouders en de gastouderopvang in het algemeen, het opvangtarief, en spel- en ontwikkelactiviteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Oudercommissie

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders, voert overleg met One of a Kind over (uitvoering van) het beleid, de klachtenregeling, het cursusaanbod en de tariefstelling en adviseert daarin. De oudercommissie vergadert enkele keren per jaar.
Wil je ook meewerken aan goede en betrokken kinderopvang?
Aanmelden kan via info@goedegastouder.nl.

Gastoudercommissie

De leden van de gastoudercommissie vertegenwoordigen en adviseren de gastouders die zijn aangesloten bij One of a Kind. Ook adviseren zij het bureau gevraagd en ongevraagd over zaken als (uitvoering van) het beleid, optimalisering van de gastouderopvang, cursusaanbod, tariefstelling, voorschoolse educatie, activiteiten voor de kinderen en opvang gerelateerde vraagstukken.
De gastoudercommissie vergadert enkele keren per jaar.
Wil je je inzetten om de gastouderopvang nog verder te professionaliseren?
Meld je dan aan via info@goedegastouder.nl.