Over Gastouderbureau One of a Kind

Het doel van gastouderbureau One of a Kind is om bij ieder kind een passende gastouder te vinden, waar het zich prettig en veilig zal voelen en waar het zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Wij vinden het daarom belangrijk om de bij het bureau aangesloten gastouders goed te kennen, te weten wat zij te bieden hebben en welke unieke meerwaarde zij toevoegen met de door hen geboden opvang. Maar ook de ouders zullen door ons nauw bij deze selectie en de verdere opvang worden betrokken. Bijvoorbeeld door hen duidelijk te laten aangeven wat zij verwachten van de gastouder, welke normen en waarden zij belangrijk vinden en wat hun kind nodig heeft.

 

Gastouderopvang betekent voor One of a Kind ook samenwerken.
Als alle betrokken partijen, dus ouders, gastouders én gastouderbureau goed met elkaar communiceren en overleggen over de opvang, kan deze optimaal en in vertrouwen verlopen.
Daarom laten wij onze gastouders en ouders ook meedenken, adviseren en zelfs meebeslissen over ons beleid, opvangtarieven, cursusaanbod en de professionalisering van gastouderopvang in het algemeen.

 

 

Want betrokkenheid + samenwerking = kwaliteit!

Over Tanja Kerkhof

Inspraak en meedenken

Gastouderbureau One of a Kind streeft naar een zo goed mogelijke kinderopvang. Daarom werkt zij graag samen met ouders en gastouders. Zij kunnen vanuit hun eigen invalshoek, kennis en ervaring meedenken over onder andere (uitvoering van) het beleid, het cursusaanbod, verdere professionalisering van gastouders en de gastouderopvang in het algemeen, het opvangtarief, en spel- en ontwikkelactiviteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Oudercommissie

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders, voert overleg met One of a Kind over (uitvoering van) het beleid, de klachtenregeling, het cursusaanbod en de tariefstelling en adviseert daarin. De oudercommissie vergadert enkele keren per jaar.
Wil je ook meewerken aan goede en betrokken kinderopvang?
Aanmelden kan via info@goedegastouder.nl.

Gastoudercommissie

De leden van de gastoudercommissie vertegenwoordigen en adviseren de gastouders die zijn aangesloten bij One of a Kind. Ook adviseren zij het bureau gevraagd en ongevraagd over zaken als (uitvoering van) het beleid, optimalisering van de gastouderopvang, cursusaanbod, tariefstelling, voorschoolse educatie, activiteiten voor de kinderen en opvang gerelateerde vraagstukken.
De gastoudercommissie vergadert enkele keren per jaar.
Wil je je inzetten om de gastouderopvang nog verder te professionaliseren?
Meld je dan aan via info@goedegastouder.nl.